Development of a short-term gas-blast type erosion tester for elevated temperatures

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Varun Rai
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 108

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:52