From identification of electrolyte degradation rates to lifetime estimations in dye solar cells with iodine and cobalt redox couples

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kati Miettunen, Aapo Poskela, Armi Tiihonen, Sabine Rendon, Kirill Axenov, Leif Kronberg, Reko Leino, Peter D. Lund
Förläggare: One Central Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nano Energy Systems
Volym: 1
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 41

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 02:38