Helig hand med världslig prestige. Ett martyrsrelikvarium med ett donatorsvapen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Lahti
Förläggare: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: TAHITI
Nummer: 2
eISSN: 2242-0665


Nyckelord

Christian saints--Cult, coats-of-arms, late medieval, relics, reliquaries, Scania

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:39