Seafaring in the blood: following in your father's footsteps

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas R. Heikell
Redaktörer: Nebojsa Nikolic, Tim Carter
Förlagsort: Rijeka
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Studio Conex d.o.o.
Moderpublikationens namn: Book of proceedings - 8th international symposium on maritime health
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 74
ISBN: 953-95313-0-6

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:09