Documents from Gustav Vasa's administration as sources for art and cult history: Confiscation lists

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Lahti
Redaktörer: Outi Merisalo, Päivi Pahta
Förläggare: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales
Förlagsort: Louvain-la-Neuve
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales
Moderpublikationens namn: Frontiers in the Middle Ages : proceedings of the third European Congress of Medieval Studies : (Jyväskylä, 10-14 June, 2003)
Seriens namn: Textes et Études du Moyen Âge
Nummer i serien: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 173
Artikelns sista sida, sidnummer: 183
ISBN: 2-503-52420-6


Nyckelord

Archives, Catholic Reformation, Christian saints--Cult, Mediaeval Finland, Mediaeval Sweden, relics, reliquaries

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:04