International Organizations, Constitutionalism, and Reform

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: VIljam Engström
Redaktörer: editor-in-chef Jan Klabbers
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Finnish Yearbook of International Law
Moderpublikationens namn: Finnish Yearbook of International Law (ISSN: 0786-6453) Jufo Level: 1
Volym: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 33


Dokument


Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:32