Developing Interactive Network Branding in business markets: Case studies of SMEs from developed and emerging business markets

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Koporcic Nikolina
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3631-0
eISBN: 978-952-12-3632-7


Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:00