Understanding Powers of International Organizations: A Study of the Doctrines of Attributed Powers, Implied Powers and Constitutionalism - With a Special Focus on the Human Rights Committee

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2009
Antal sidor: 287

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 07:00