Helige Anden i världen och hållbarhet: En djupgrön analys av Anden och skapelseteologi

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Stefan Green
Editors: Josefsson, Wahlström
Place: Alvik
Publication year: 2017
Publisher: Institutet för Pentekostala Studier
Book title: Teologi för hela skapelsen: En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle
Title of series: Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala Studier
Number in series: 7
Start page: 71
End page: 96
ISBN: 978-91-979030-6-6


Abstract

Stefan Greens kapitel i denna studie om teologi för hela skapelsen bidrar till diskussionen om Andens roll skapelsen genom en exegetisk och bibelteologisk belysning av Anden som Guds livgivande närvaro i världen. Green visar att texterna både till form och till sitt underliggande teologiska innehåll pekar på hur Gud bär upp skapelsen och hur Anden är den livgivande kraften i detta bärande. En djupgrön teologi om Anden i ett pentekostalt sammanhang måste därför, för alla dem som är bärare av Anden, innebära att leva och verka i linje med Guds Ande. Engagemanget för skapelsen och för en hållbar utveckling blir i detta ljus ett sätt att samverka med Guds egen livgivande Ande enligt Green.


Keywords

Creation theology, ecology, Holy Spirit, Pentecostalism, sustainability

Last updated on 2020-05-07 at 06:31