Onko tieteellisellä näytöllä merkitystä psykiatriassa?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mira Karrasch, Jussi Valtonen
Förläggare: Suomen Psykologiliitto ry
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Psykologi
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 31

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 03:18