Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Thomas Heikell
Editors: Lise Kanckos, Ralf Kauranen
Place: Åbo
Publication year: 2008
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Social samhörighet och religion: festskrift till Susan Sundback
Start page: 301
End page: 315
ISBN: 978-951-765-449-4

Last updated on 2020-19-01 at 01:50