Familjen som sjömannens ankare i det sunda livet: faderskap och hegemonisk manlighet i sjömansfamiljer

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Heikell
Redaktörer: Sirpa Wrede, Elina Oinas
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Moderpublikationens namn: Det sunda livets trånga ramar: Essäer om det socialt konstruerade könet
Seriens namn: SSKH Skrifter
Nummer i serien: 22
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:58