Familjen som sjömannens ankare i det sunda livet: faderskap och hegemonisk manlighet i sjömansfamiljer

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Thomas Heikell
Editors: Sirpa Wrede, Elina Oinas
Place: Helsingfors
Publication year: 2006
Publisher: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Book title: Det sunda livets trånga ramar: Essäer om det socialt konstruerade könet
Title of series: SSKH Skrifter
Number in series: 22
Start page: 87
End page: 120

Last updated on 2020-22-09 at 05:05