A programmable general protocol processor - a proposal for an expandable architecture

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Seppo Virtanen, Jouni Isoaho, Tomi Westerlund, Johan Lilius
Redaktörer: Esko Valtaoja and Kaj Wiik
Publiceringsår: 1999
Moderpublikationens namn: URSI/IEEE XXIV Convention on Radio Science
Seriens namn: Tuorla Observatory Reports
Nummer i serien: 181
Artikelns första sida, sidnummer: 112
Artikelns sista sida, sidnummer: 113
ISBN: 951-29-1531-6
ISSN: 0789-6719

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:47