Dynamisk in vitro-undersökning av bioaktiva glas med och utan partiell zink- och strontiumsubstitution : ett steg närmare verkliga in vivo-omständigheter

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Sangder
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 97

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:48