Introduction ; Words & Constructions - Language complexity in linguistics and psychology

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Järvikivi Juhani, Pyykkönen-Klauck Pirita, Laine Matti
Publiceringsår: 2014
Volym: 9:2
Artikelns första sida, sidnummer: 141
Artikelns sista sida, sidnummer: 143
ISSN: 1871-1340

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:35