Book review - Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (eds.) Med bidrag fra Karin Borevi, Heidi Vad Jønsson og Klaus Petersen (2010) Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010, Oslo: Universitetsforlaget. 392 pp.

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Helander Mika
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordic Journal of Migration Research
Tidskriftsakronym: NJMR
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 49
eISSN: 1799-649X

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:53