Analysis of Stimulated Triples Gamma Ray Data on a 100 Processor Transputer System

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Lönnroth, J. Hattula, R. Julin, A. Lampinen, M. Aspnäs, R.J.R. Back, J. Granlund, P. Waxlax
Publiceringsår: 1993
Tidskrift: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
Volym: A 332
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 554
Artikelns sista sida, sidnummer: 560
ISSN: 0168-9002

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 05:02