Upptagning av korrosiv kaliumkloridånga med kaolin och kolaska : experimentella studier med en laboratoriereaktor

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Lindén
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 56

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 05:35