Influence of surface functionalization on the behavior of silica nanoparticles in biological systems

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergman, Lotta
Förläggare: Painosalama Oy
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3113-1

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:58