Fouling and corrosion in 4-stroke diesel engine exhaust gas systems

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Nyman
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 78

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:16