An Approach for Validation, Verification, and Model-Based Testing of UML-Based Real-Time Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mehdi Nobakht, Dragos Truscan
Redaktörer: Lavazza L, Oberhauser R, Martin A, Hassine J, Gebhart M, Jäntti M
Förläggare: IARIA
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Iaria xps press
Moderpublikationens namn: ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 85
ISBN: 978-1-61208-304-9
ISSN: 2308-4235

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:03