On the decay of the J(pi)= 11/2(-), T-1/2 = 38.9h, isomer in Ba-133 :search for the E5 transition and verification of the EC branch

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: P Granholm, T Lönnroth, J Suhonen, J Bergman, K-M Källman, J-O Lill, M Norrby, E Ydrefors, P Tikkanen
Förläggare: IOP PUBLISHING LTD
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Tidskriftsakronym: J PHYS G NUCL PARTIC
Volym: 38
Nummer: 4
Antal sidor: 1
ISSN: 0954-3899

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 04:36