En institution i ett rusande landskap

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 31

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 04:30