Lösdriveriets och försvarslöshetens praktiker i 1830-talets Västmanland. [Recension av Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle. ’Lösdriveri’ och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 101
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 464
Artikelns sista sida, sidnummer: 466
eISSN: 2343-2888


Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 04:18