Bank Networks from Text: Interrelations, Centrality and Determinants

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Quantitative Finance
Volym: 15
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1619
Artikelns sista sida, sidnummer: 1635
eISSN: 1469-7696

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:41