The Identity of the Jesus Scholar: Diverging Preunderstandings in Recent Jesus Research

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Syreeni
Redaktörer: Samuel Byrskog, Tom Holmén, Matti Kankaanniemi
Förlagsort: Tübingen, Germany
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Mohr Siebeck
Moderpublikationens namn: The Identity of Jesus: Nordic voices
Seriens namn: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe
Nummer i serien: 373
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
ISBN: 978-3-16-152204-8


Abstrakt

The article discusses three areas of disagreement in recent Jesus scholarship, pertaining to 1) how scholars contrue the (hi)story of Jesus research, 2) how scholars construe various "doubles" of (the historical) Jesus, such as the Jesus of faith, the real or biblical Jesus, "our eternal contemporary, etc., 3) how scholars understand the Jewishness of of Jesus.


Nyckelord

identity, Jesus research

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:34