Assessment of modification suggestions for the lower section of a cement kiln preheater tower

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dennis Saxén
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 79

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:22