Simply Slacktivism? Internet Participation in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Serup Christensen
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: E-Journal of E-Democracy and Open Government
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 04:23