Broadening Democratic Participation? An Exploratory Study of E-Democracy in 188 Finnish Municipalities

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Serup Christensen
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Administration
Volym: 17
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 21

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:21