Kulturhistoria: En etnologisk metodbok

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Redaktörer: Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Lunds universitet
Seriens namn: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences
Nummer i serien: 13
ISBN: 978-91-983690-0-7
ISSN: 2001-7529

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:46