”Man bör ha en medicinsk spärr" : en studie av kulturellt gränsarbete

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Förläggare: Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
eISSN: 2001-4961

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:12