”Man bör ha en medicinsk spärr" : en studie av kulturellt gränsarbete

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Publisher: Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
Place: Lund
Publication year: 2017
Journal: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
Issue number: 8
Start page: 23
End page: 35
eISSN: 2001-4961

Last updated on 2020-29-09 at 03:56