Om etnologi och kulturhistoriska metoder

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Redaktörer: Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Lunds universitet
Moderpublikationens namn: Kulturhistoria : En etnologisk metodbok
Seriens namn: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences
Nummer i serien: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
ISBN: 978-91-983690-0-7
ISSN: 2001-7529

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:04