Understandings and misunderstandings about neutrality in an empathic context: Reply to
Wachtel (2017) and Goldman (2017)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charles J. Gelso, Katri M. Kanninen
Förläggare: American Psychological Association
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Psychotherapy Integration
Volym: 27
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 359
Artikelns sista sida, sidnummer: 364

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:28