Religion und Sozialstaat unter der Vorherrschaft des Neoliberalismus

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomas Martikainen
Redaktörer: Gerhard Wegner
Förlagsort: Leipzig
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Evangelische Verlagsanstalt
Moderpublikationens namn: Die Legitimität des Sozialstaates: Religion – Gender – Neoliberalismus
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 158
ISBN: 978-3-374-04138-1

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:51