Det rurala, det urbana och det mobila

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera: utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 81
End page: 100
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-11-08 at 05:14