Kaskö: staden som övergavs

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kenneth Nordberg
Redaktörer: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svensk-Österbottniska samfundet
Moderpublikationens namn: Bottniska trästäder
Seriens namn: Bottniska studier
Nummer i serien: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 89
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0473-8063

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:13