Afasia : aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski
Editors: Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski
Publication year: 2017
Publisher: Gaudeamus
ISBN: 978-952-495-440-2

Last updated on 2020-31-05 at 03:05

Share link