Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Last updated on 2020-12-08 at 04:29