Fängslande förflyttningar. Rörelsen som livsmanus i Hannele Mikaela Taivassalos In Transit

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Freja Rudels
Editors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
Book title: Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Cales Ahlund
Start page: 149
End page: 158
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3


Last updated on 2020-19-01 at 02:37