"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Heikell
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2002
Antal sidor: 86

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 03:42