Bookreview: Karel Wellens, Remedies Against International Organisations

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: International Organizations Law Review
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 213
eISSN: 1572-3747

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:06