Bookreview: C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Netherlands International Law Review
Artikelns första sida, sidnummer: 283
Artikelns sista sida, sidnummer: 287

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:37