Norm, essential norm and weak compactness of weighted composition operators between dual Banach spaces of analytic functions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ted Eklund, Pablo Galindo, Mikael Lindström, Ilmari Nieminen
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Mathematical Analysis and Applications
Volym: 451
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:00