Königs eigenfunction for composition operators on Bloch and H∞ type spaces

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eklund Ted, Galindo Pablo, Lindström Mikael
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Mathematical Analysis and Applications
Volym: 445
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1300
Artikelns sista sida, sidnummer: 1309

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:53