Extraction of hemicelluloses from stone pine, Norway spruce and holm oak with pressurized hot water

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: María Andérez Fernández
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 76

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:55