Vilket är förhållandet mellan den kommunala självstyrelsen och lagstiftningen på social- och hälsovårdens område?: Med hänsyn till den planerade reformen av social- och hälsovårdssystemet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volym: 150
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 132
Artikelns sista sida, sidnummer: 161

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 02:43