För stor eller liten?: Om den offentliga sektorns storlek

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Otto Andersson
Förläggare: Tigertext Ab
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ny Tid
Nummer: 7.2.2014
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:35