Mänskliga rättigheter i den nya läroplansgrunden för den grundläggande utbildningen: skolans och individens ansvar

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Katarina Frostell
Editors: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Ungas rätt till samtal: en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1

Last updated on 2020-28-05 at 05:37